Mã nguồn mở

ERPNext là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí được xuất bản theo giấy phép GNU General Public License (GPLv3) . Và giấy phép này cấp cho bạn

ERPNext là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí được xuất bản theo giấy phép GNU General Public License (GPLv3) . Và giấy phép này cấp cho bạn

  • Quyền tự do sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục đích nào

  • Quyền tự do thay đổi phần mềm cho phù hợp với nhu cầu của bạn

  • Quyền tự do chia sẻ phần mềm với bất kỳ ai

  • Quyền tự do chia sẻ những thay đổi bạn thực hiện

Mã nguồn của ERPNext có sẵn trên GitHub.

Ưu điểm của phần mềm nguồn mở là:

  1. Không có sự ràng buộc với một nhà cung cấp cụ thể.

  2. Bạn có thể lưu trữ ứng dụng ở bất cứ đâu, kể cả máy chủ của riêng bạn để có được quyền sở hữu hoàn toàn và quyền riêng tư đối với dữ liệu.

  3. Bạn có thể truy cập vào một cộng đồng để được giúp đỡ.

  4. Bạn có thể hưởng lợi từ việc sử dụng một sản phẩm được nhiều người phê bình và sử dụng, những người đã báo cáo hàng trăm vấn đề và đề xuất cải tiến sản phẩm.

    Mặc dù ERPNext là nguồn mở và miễn phí, nhưng việc chạy một máy chủ cho ERPNext, triển khai và hỗ trợ nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn có thể chọn cách nhận trợ giúp chuyên nghiệp tại erpnext.asia hoặc tìm nhà cung cấp dịch vụ phù hợp. Điều này sẽ cho phép bạn giảm thiểu rủi ro và tập trung vào việc mang lại giá trị kinh doanh.

Last updated