Xuất dữ liệu

Xuất dữ liệu cho phép bạn xuất dữ liệu từ DocTypes sang định dạng CSV hoặc Excel.

Sau khi xuất dữ liệu, bạn có thể sử dụng cùng một tệp để nhập dữ liệu bằng Data Import .

Để truy cập Xuất dữ liệu, hãy truy cập:

Trang chủ > Cài đặt > Xuất dữ liệu

1. Cách sử dụng Xuất dữ liệu

  1. Đi tới Loại tài liệu xuất dữ liệu.

  2. Chọn Loại tài liệu có dữ liệu bạn muốn xuất.

  3. Chọn định dạng tệp cho dù CSV hoặc Excel.

  4. Chọn các trường để xuất, những trường màu đỏ là bắt buộc.

  5. Bạn cũng có thể thêm bộ lọc để chỉ chọn dữ liệu cụ thể, ví dụ: Tổng cộng >= 1.000 cho Đơn đặt hàng.

  6. Bấm vào Xuất để tải tập tin xuống.

Last updated