Vai trò và hồ sơ vai trò

Vai trò xác định quyền truy cập các tài liệu khác nhau trong ERPNext.

Vai trò xác định một tập hợp các quyền có thể được đặt từ Trình quản lý quyền của vai trò. Các vai trò được sử dụng phổ biến nhất đã được xác định trong ERPNext, bạn có thể sử dụng hệ thống cùng với chúng. Nếu cần, bạn có thể thêm nhiều vai trò hơn. Ví dụ: nếu bạn chỉ định vai trò Người dùng bán hàng cho một người dùng, họ sẽ có thể truy cập các tài liệu như Báo giá và Đơn đặt hàng vì các quyền đã được đặt cho vai trò Người dùng bán hàng.

Hồ sơ vai trò lưu trữ các vai trò khác nhau để có thể chỉ định nhiều vai trò cùng một lúc.

Hồ sơ vai trò hoạt động như một mẫu để lưu trữ và chọn nhiều vai trò. Hồ sơ vai trò này sau đó có thể được gán cho Người dùng. Ví dụ: Giám sát bán hàng sẽ có các vai trò Nhân viên, Giám đốc bán hàng, Người dùng bán hàng và Giám đốc bán hàng chính. Hồ sơ vai trò rất hữu ích để chỉ định nhiều vai trò cùng một lúc khi thêm nhiều nhân viên.

Để truy cập Vai trò, hãy truy cập:

Trang chủ > Người dùng và Quyền > Vai trò

1. Cách thêm Vai trò

  1. Đi tới danh sách Vai trò, nhấp vào Mới.

  2. Nhập tên cho Vai trò.

  3. Chọn xem Vai trò có quyền truy cập vào bàn hay không. Vai trò có quyền truy cập bàn có thể truy cập các mô-đun ERPNext và tài liệu của công ty. Mức độ truy cập phụ thuộc vào vai trò được gán cho người dùng.

  4. Lưu lại.

Bạn có thể thêm xác thực hai yếu tố cho vai trò và cũng có thể giới hạn nó trong một miền cụ thể. Từ đây, bạn có thể đi tới Trình quản lý quyền của vai trò và đặt quyền cho vai trò trên các Loại tài liệu khác nhau.

2. Cách thêm Hồ sơ vai trò

Để truy cập Hồ sơ vai trò, hãy truy cập:

Trang chủ > Người dùng và Quyền > Quyền > Hồ sơ vai trò

  1. Đi tới danh sách Hồ sơ vai trò, nhấp vào Mới.

  2. Nhập tên.

  3. Chọn vai trò bạn muốn gán cho hồ sơ này.

  4. Lưu lại.

Last updated