Nhà vô địch

Chúng tôi đã chứng kiến ​​hàng chục doanh nghiệp triển khai ERP trong vài năm qua và chúng tôi nhận ra rằng việc triển khai thành công phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố vô hình và thái độ.

ERP là không cần thiết.

Giống như tập thể dục.

Cơ thể con người có vẻ như không cần tập thể dục hôm nay hoặc thậm chí ngày mai, nhưng về lâu dài, nếu muốn duy trì cơ thể và sức khỏe của mình, bạn nên tập trên máy chạy bộ.

Theo cách tương tự, ERP cải thiện tình trạng tổ chức của bạn về lâu dài bằng cách giữ cho nó phù hợp và hiệu quả. Bạn càng trì hoãn việc sắp xếp mọi thứ, bạn càng mất nhiều thời gian và càng đến gần một thảm họa lớn.

Vì vậy, khi bạn bắt đầu triển khai ERP, hãy chú ý đến lợi ích lâu dài. Giống như tập thể dục, nó gây đau đớn trong thời gian ngắn nhưng sẽ có tác dụng kỳ diệu nếu bạn kiên trì thực hiện.


Nhà vô địch

ERP có nghĩa là sự thay đổi trên toàn tổ chức và nó không thể xảy ra nếu không có nỗ lực. Mọi thay đổi đều cần có người đứng đầu và nhiệm vụ của người đứng đầu là tổ chức và tiếp thêm sinh lực cho toàn đội để thực hiện. Nhà vô địch cần phải kiên cường trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Trong nhiều tổ chức mà chúng tôi đã thấy, người đứng đầu thường là chủ sở hữu hoặc người quản lý cấp cao. Đôi khi, nhà vô địch lại là người ngoài cuộc được thuê cho một mục đích cụ thể.

Trong cả hai trường hợp, trước tiên bạn phải xác định được nhà vô địch của mình.

Rất có thể đó chính là bạn!

Hãy bắt đầu nào!

Last updated