Tôi có cần ERP không?

ERPNext là một công cụ hiện đại không chỉ bao gồm kế toán mà còn bao gồm tất cả các chức năng kinh doanh khác trên nền tảng tích hợp. Nó có nhiều lợi ích so với cả ứng dụng kế toán truyền thống cũng như ERP.

Ưu điểm so với phần mềm kế toán truyền thống:

  • Làm được nhiều việc hơn là chỉ kế toán! Quản lý hàng tồn kho, thanh toán, báo giá, khách hàng tiềm năng, bảng lương và nhiều hơn thế nữa.

  • Giữ tất cả dữ liệu của bạn an toàn và ở một nơi. Đừng tiếp tục tìm kiếm dữ liệu khi bạn cần trên các bảng tính và các máy tính khác nhau. Quản lý tất cả mọi người trên cùng một trang. Tất cả người dùng đều nhận được dữ liệu cập nhật giống nhau.

  • Dừng công việc lặp đi lặp lại. Đừng nhập cùng một thông tin từ trình xử lý văn bản vào công cụ kế toán của bạn. Tất cả đều đã được ERPNext tích hợp sẵn.

  • Theo dõi. Nhận toàn bộ lịch sử của khách hàng hoặc giao dịch ở một nơi.

Lợi ích so với ERP lớn

  • $$$ - Tiết kiệm tiền.

  • Dễ dàng cấu hình hơn: ERP lớn nổi tiếng là khó thiết lập và sẽ hỏi bạn hàng trăm câu hỏi trước khi bạn có thể làm điều gì đó có ý nghĩa.

  • Dễ sử dụng hơn: Giao diện người dùng giống như web hiện đại sẽ giúp người dùng của bạn hài lòng và quen thuộc.

  • Mã nguồn mở: Phần mềm này luôn miễn phí và bạn có thể lưu trữ nó ở bất cứ đâu bạn muốn.

Last updated